Svitavský stadion - úvod

Volnočasový areál – Svitavský stadion

Originálně řešený sportovní park plný pohybu, kde se prolínají sportovní soutěže s volnočasovými herními aktivitami, ale je zde prostor i na procházky, odpočinek a moderní umění. Osmihektarový areál je řešen jako otevřený prostor – skládačka sportovních a herních ploch, vybavený sociálním zázemím, restauracemi a velkým parkovištěm se stáním pro obytné přívěsy a karavany.


 

Užívání volnočasového areálu

Návštěvní řád a orientační systém Svitavského stadionu seznamuje veřejnost hned u vstupů se základními pravidly pohybu v areálu. Jednotlivé plochy jsou podkresleny v barvách semaforu, kde červená znamená sportoviště na něž je vstup povolen pouze po dohodě se správcem sportoviště, žlutá pak označuje plochy smíšené, kde je možné volně sportovat mimo vyhrazené tréninkové a rezervační hodiny členů TJ a zeleně jsou zbarveny plochy přístupné veřejnosti bez omezení. Z obrázku je zřejmé, že volně se nelze pohybovat pouze po fotbalových trávnících, atletické dráze a tenisových kurtech. Pravidla pro využívání ploch žlutých a zelených jsou podrobněji rozepsána v provozních řádech jednotlivých oblastí.