Atletická dráha s technickými sektory

Atletická tartanová dráha

Tartanová, 400 m dlouhá šestidráha (s osmidráhovou rovinkou) je určena pro atletické závody a tréninky. V případě zájmu o rekreační jogging je třeba se zde řídit pravidly danými oddílem atletiky, která jsou uvedena na příslušné informační tabuli.

Sektory technických atletických disciplin

K cílové rovince přiléhají sektory na skok daleký a trojskok, uvnitř okruhu je umístěn sektor pro skok vysoký, skok o tyči a vrh koulí.

Travnatá plocha – hřiště č. 3

Sektor primárně určený pro dlouhé atletické vrhačské disciplíny – oštěp, disk a kladivo. Při atletických soutěžích a trénincích je tato plocha pro veřejnost uzavřena.

Fotogalerie