Moderní umění - plastikyKe kultuře života ve městě patří také kulturní prostředí, tedy i umělecká díla, která jsou součástí městských ploch. Při asanaci starých stromů byla v areálu stadionu ponechána dvou až třímetrová torza kmenů topolů, která jsou postupně přepracovávána „nastojato“ do rozměrnějších, ze země rostoucích výtvarných artefaktů. Originální plastiky jsou průběžně tématicky dotvářeny na každoročně konaném podzimním plenéru – "Řezbářském memoriálu Aloise Petruse". Výsledek práce renomovaných řezbářů vytváří zcela unikátní soubor uměleckcých děl citlivě doplňujících pohodovou atmosféru volnočasového areálu.

Fotogalerie