Pétangue – provozní řád, pravidla hry

"Jeu de boules" je název hry, kterou ve Francii můžete sledovat snad v každém parku. V překladu znamená "hra s koulemi" a její nejznámější formou je pétanque.

Pétanque není obyčejná hra. Je to uklidňující balzám na nervy.

Hrací plocha

Stručný výtah z pravidel

 1. Toto hřiště pro pétangue má rozměry 4 x 15 m. Plocha svou velikostí splňuje podmínky pro národní šampionáty i mezinárodní soutěže.
 2. Hráči si sem přinášejí vlastní hrací pomůcky. Herní koule, score-karty a metr je možné si zapůjčit v blízké restauraci.
 3. Pétanque mohou proti sobě hrát:
  • Dvě družstva po 3 hráčích (tzv. triplettes) - kde každý má 2 koule.
  • Dvě družstva po 2 hráčích (doublettes) - každý 3 koule.
  • Jeden hráč proti jednomu (tete a tete) - každý tři koule.
  • Při rekreační hře není počet hráčů nijak omezován.
 4. Koule musí být kovová, oficiální rozměry:
  • Průměr koule je v intervalu 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.),
  • Hmotnost koule v rozmezí od 0,650 (min.) do 0,800 kg (max.).
  • Cíl (čili "but", "cochonette", "košonek") musí být výhradně ze dřeva. Má průměr mezi 25 až 35 mm. Barevný nátěr je povolen.
 5. Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodů jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácenou hru do 11-ti bodů. Za bod se považuje každá koule, která je po ukončení hry blíže košonku, než první nejbližší koule soupeřova.
 6. Košonek se vyhazuje z místa odhodu vyznačeného kruhem.
 7. Nohy musí být při odhodu uvnitř kruhu, nesmí se jej dotýkat ani jej přesahovat, ani nesmí opustit povrch terénu až do doby pokud je hozená koule či košonek v pohybu. Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat země vně kruhu.
 8. Aby bylo vhození košonku platné (jsou na to 3 pokusy), musí být splněny následující podmínky:
  • Vzdálenost košonku od místa odhodu musí být mezi 6 a 10 metry.
  • Místo odhodu musí být nejméně 1 m ode všech překážek, jakož i od hranic hřiště.
  • Košonek po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech překážek a od hranic vymezujících hřiště.
  • Košonek musí být z místa odhodu viditelný.
 9. Pokud je vržený košonek zastaven rozhodčím, divákem, hráčem zvířetem, či jakýmkoliv mobilním předmětem je neplatný a hod se musí opakovat, aniž by se ovšem počítal do 3 pokusů.
 10. Po odhození košonku je zakázáno odstraňování či přemísťování jakýchkoli překážek na hrací ploše. Hráč ovšem může upravit jamku, která vznikla při hození některé z předchozích koulí. Košonek je vrácen na původní místo pokud je předtím posunut neúmyslně rozhodčím, hráčem, zvířetem, divákem, koulí mimo hru či pocházející z jiné hry či jinými mobilními předměty.
 11. Cílem hry je umístit své koule blíže ke košonku než soupeř.
 12. První kouli hází družstvo, které házelo i košonek. Je to to družstvo, které v předchozí hře zvítězilo. Pro hod koulí platí stejná pravidla jako pro košonek.
 13. Poté přichází člen soupeřova týmu a snaží se zahrát svou kouli lépe, tj. blíže ke košonku než protivník. Buď přibližuje, tedy snaží se umístit kouli blíže ke košonku než je soupeřova koule nebo vyráží, tzn. odstřelí soupeřovu kouli dále.
 14. Pokud hráč uspěje a jeho koule je nyní nejblíže košonku, pak nastupuje znovu soupeř.
 15. Pokud ale neuspěje, musí jeho tým dále pokračovat ve hře, dokud se mu to nepodaří. Takto se oba týmy ve hře střídají až do konce.
 16. Pokud už jeden tým koule nemá, potom i druhý tým své koule doháže a nastává konec jedné hry.
 17. Na konci každé hry se sečtou body. Jeden tým získává tolik bodů, kolik jeho koulí je na konci hry blíže ke košonku, než nejbližší koule soupeře.
 18. Žádná již vhozená koule se nesmí házet znovu.
 19. Koule i košonek, který opustí v průběhu hry hřiště je platný v jeho novém postavení, kromě situací citovaných v bodě 10 a 22.
 20. Koule náhodně zastavená divákem či rozhodčím je platná tam, kde se zastaví. Zastaví-li jí však člen družstva, kterému patří, je anulována.
 21. Hráč, který kouli zastaví úmyslně je diskvalifikován, jakož i celé družstvo z této části hry.
 22. Koule, která je po zastavení náhodou přemístěná je navrácena zpět. Pro zamezení dohadů je lépe koule po dopadu označit (jejich polohu např. rýhou do písku), jinak konečné rozhodnutí je na rozhodčím.
 23. Pokud hráč zahraje cizí koulí, je tato platná, ale musí být nahrazena koulí vlastní. Při recidivě je průběh této hry anulován.
 24. Je povoleno z důvodu měření dočasně odstranit koule, ale jen po jejich předchozím označení.
 25. Přeměřovat může jen družstvo které je ve hře na řadě. Rozhodčí může kdykoliv.
 26. Po ukončení hodů (hry) jsou všechny koule které jsou odstraněny před sčítáním neplatné, pokud nebyly označeny.
 27. Pokud dvě koule, každá patřící jinému družstvu jsou stejně daleko od košonku nastávají tři možnosti:
  • Pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje.
  • Pokud má kouli jen jedno družstvo pokračuje ve hře.
  • Pokud mají koule obě družstva, háží střídavě každý jednou až do rozhodnutí. Pokud se ani tak nerozhodne, hra se anuluje.
 28. Družstvo by mělo započít hru do 5-ti minut od vyhlášení začátku zápasu. Pokud není kompletní, začíná i bez chybějících členů, aniž by mělo k dispozici jeho koule. Pokud se hráč dostaví později může zasáhnout až do další hry.
 29. Výměna hráčů v průběhu hry není možná.
 30. Hráči i diváci se vyzývají k chování, jež je v mezích pravidel fair - play. Při incidentech hráčů jim hrozí nemalé postihy ...

Zdroj : ČAPEK